...

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію, яку сайт студії “Storm Media”, розташований за адресою – https://storm-media.com.ua/, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту” – уповноважені співробітники, які відповідають за управління сайтом, виступають від імені сайту студії Storm Media, які організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано визначеної або визначенної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яке діяння (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), анонімізацію, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Адміністрацією або іншим особам, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Користувач сайту студії Storm Media” – особа, яка має доступ до Сайту через Інтернет і використовує Сайт.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером та збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз надсилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У випадку неузгодження з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту студії Storm Media. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення послуг.

3.2. Персональні дані, що дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми замовлення або форми зворотного зв’язку на сторінках сайту і включають наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

IP-адреса;
інформація з cookies;
час доступу.
3.3.1. Вимкнення cookies може призвести до неможливості доступу до частин сайту, що потребують авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики щодо IP-адрес своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не визначена вище (використані браузери і операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозголошенню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 1. МЕТИ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в таких цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, який звернувся до Адміністрації сайту студії Storm Media через форми замовлення на сайті, для оформлення замовлення і (або) підготовки документів для укладення договору зі студією Storm Media.

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти особистих даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту.

4.1.10. Надання Користувачу за його згодою оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинних розсилок та інших повідомлень від імені студії Storm Media.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

 1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
  5.1. Обробка особистих даних Користувача здійснюється без обмежень строку, будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах особистих даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати особисті дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам зв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті студії “Storm Media”.

5.3. Особисті дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставі та в порядку, встановленому законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення особистих даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення особистих даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту особистої інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням особистих даних Користувача.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про особисті дані, необхідну для користування Сайтом студії Storm Media.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про особисті дані у разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечувати зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих особистих даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи обережності для захисту конфіденційності особистих даних Користувача відповідно до порядку, зазвичай використовуваного для захисту такого

роду інформації в існуючому бізнес-обороті.

6.2.4. Здійснити блокування особистих даних, що належать відповідному Користувачу, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних особистих даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої обов’язки, несе відповідальність за збитки, заподіяні Користувачу у зв’язку з неправомірним використанням особистих даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним достоянням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена з згоди Користувача.

 1. РОЗГЛЯД СПОРІВ
  8.1. До звернення в суд з позовом за спорами, що виникають з відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є подання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  9.1. Адміністрація сайту має право вносити з

міни у цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті студії “Storm Media”, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділі “КОНТАКТИ”.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою “https://storm-media.com.ua/uk/polytyka-konfydenczyalnosty/”.